مش فایبرگلاس Fiberglass Mesh

توری فایبرگلاس Fiberglass Mesh بافته شده از الیاف فایبرگلاس می باشد. این الیاف کامپوزیتی است از الیاف شیشه همراه با مواد پلیمری که از الیاف شیشه به عنوان ماده تقویت کننده و از مواد پلیمر به عنوان زمینه استفاده می شود.

انواع موجود توری فایبرگلاس

1.توری فایبر گلاس 45 گرمی

مشخصات :

Mesh size (10×10 /Inch ) – approximately (2.5×2.5mm); Roll size: (1x50m), Weight per Square meter : 45 g

2.توری فایبر گلاس 75 گرمی

مشخصات :

Mesh size (6×5 /Inch ) – approximately (4x5mm); Roll size: (1x50m), Weight per Square meter : 75 g

3.توری فایبر گلاس 115 گرمی

مشخصات :

Mesh size (5×4 /Inch ) – approximately (5x6mm); Roll size: (1x100m); (1.2x100m);(0.3x300m); Weight per Square meter : 115 g

4.توری فایبر گلاس 125 گرمی

مشخصات :

Mesh size (2.5×2.5 /Inch ) – approximately (10x10mm); Roll size: (1x50m), Weight per Square meter : 125 g

5.توری فایبر گلاس 135 گرمی

مشخصات :

Mesh size (5×5 /Inch ) – approximately (5x5mm); Roll size: (1x50m), Weight per Square meter : 135 g

6.توری فایبر گلاس 160 گرمی

مشخصات :

Mesh size (14×10 /Inch ) – approximately (2×2.5mm); Roll size: (1x50m), Weight per Square meter : 160 g

7.توری فایبر گلاس 200 گرمی

مشخصات :

Mesh size (6×6 /Inch ) – approximately (4x4mm); Roll size: (1x50m), Weight per Square meter : 200 g

کاربردهای مش فایبر گلاس

توری فایبرگلاس

مقاوم سازی مصالح ساختمانی ،تقویت سقف و دیوارهای گچی و سیمانی،زیر سازی برای نصب سنگ،کاشی و سرامیک،ايجاد بافت يکپارچه در ديوارها و کف برای جلوگیری از ترک ،تقویت بافت طبیعی سنگ در صنایع سنگ بری،قابل استفاده بر روی کلیه سطوح قبل از عملیات بتن کاری و گچ کاری،سازگاری با رزین های مختلف برای تقویت کف و سطوح ساختمانی،تقویت و تثبیت مواد عایق و قیر،بالا بردن مقاومت کششی و استحکام مصالح ساختمانی،تعمیر سطحی بتن و شکافها،تقویت نماهای سنگ مرمر و …