سیم خاردار حلقوی

سیم خاردار حلقوی

سیم خاردار حلقوی به دو دسته سوزنی و تبری تقسیم بندی می شوند .این محصول به صورت حلقه هایی با قطر 60 و 90 سانتی متر تولید می شود.محصول نهایی به صورت کلاف بسته بندی و به بازار عرضه می شود.

  • حلقوی سوزنی یا معمولی

سیم های خاردار حلقوی سوزنی از یک رشته مفتول گالوانیزه 2.5 میلی متر و دو رشته مفتول گالوانیزه به قطر 2.5 میلی متر تشکیل شده است.این اعداد که به ترتیب به عنوان راستا و خار استفاده می شوند.

سیم های خاردار حلقوی سوزنی به صورت حلقه هایی با قطرهای 60 و 90 سانتی متر تولید و در حالت کلاف به فروش می رسند.

وزن هر کلاف حلقوی سوزنی 60 سانتی متر ، 7 کیلوگرم و 90 سانتی متری ، 10 کیلوگرم است.

سیم خاردار حلقوی سوزنی

  •  حلقوی تبری یا تیغی

این نوع از مدرن ترین و جدیدترین نوع سیم خاردار باغ می باشد.از یک رشته مفتول گالوانیزه 3 میلیمتر و یک لایه ورق گالوانیزه برش خورده تشکیل شده است.

مفتول با قطر 3 میلی متر راستا و ورق های برش خورده به شکل تیغ تبر ، خارهای آن است. ورق های گالوانیزه برروی راستا پرس شده است . به دلیل شکل آن که شبیه به تیغه ی تبر است ، حلقوی تبری یا تیغی گفته می شود.

این نوع سیم خاردار در حلقه هایی به قطر 60 و 90 سانتی متر ساخته می شود . وزن کلاف آن به ترتیب 8 و 10.5 کیلوگرم است.  به طور کلی نوع تبری یا تیغی به دلیل عمر کمتر و ظرافت بیشتر گزینه ضعیف تری نسبت به حلقوی سوزنی می باشد.

سیم خاردار حلقوی تیغی

نوع حلقوی نسبت به خطی امنیت بیشتری ایجاد می کند و توانایی ایجاد مانع هم بر روی زمین و هم بر روی هوا را دارد.

هیچ محصولی یافت نشد.